De Reconnectie®De Reconnectie gebruikt dezelfde helende frequenties als de Reconnective Healing en focust op het verbinden van ons eigen raster van energetische lijnen met nieuwe "axiatonale" lijnen, het universele energetische raster in alle dimensies van tijd en ruimte.

Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

De Reconnectie brengt ‘nieuwe' axiatonale lijnen aan die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en uiteindelijk voor onze evolutie. Het verhoogt ons bewustzijnsniveau en onze intuïtieve vermogens.

Deze lijnen vormen een onderdeel van het zogenaamde paralleldimensionaal circulatiesysteem dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijke lichaam.

De Reconnectie brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van licht en informatie toe. Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA strengen en zorgt voor reïntegratie van de “snaren” (zich tegelijkertijd voordoende - parallelle – dimensies van de werkelijkheid).

Tijdens de Reconnection word je verbonden met een tijdloos systeem van intelligentie. We worden zo verbonden met onze Master Vibration, met onze Evolutie.