Reconnective healing®

Reconnective Healing, een krachtige nieuwe manier van heling, die lichaam en geest weer in balans kunnen brengen, een vorm van heling die voor het eerst hier op onze planeet aanwezig is, brengt een verbinding tot stand tussen de energiebanen van ons diepste wezen, die van de aarde en het universum.

Reconnective healing is instaat om ons opnieuw te verbinden met het universum en ons diepste zijn, niet alleen door een nieuwe set van helende frequenties, maar door mogelijk een heel nieuwe bandbreedte.

De effectiviteit van Reconnective healing is duidelijk aangetoond door praktijkervaringen, maar ook in wetenschappelijke laboratoria.

Het overstijgt elke traditionele energetische healingstechniek omdat het niet focust op symptomen en het geen therapie of behandeling is.

We zorgen simpelweg voor een wisselwerking met de reconnective healings frequenties. Hierdoor ontstaan soms genezingen die ogenblikkelijk plaatsvinden en die vaak levenslang zijn.

Dr. Eric Pearl zegt hierover: ”Als je geluk hebt, ontvang je de healing waarop je hoopte. Als je echt geluk hebt dan ontvang je een healing die je in je stoutste dromen niet verwacht had, een healing die het universum speciaal voor jou in gedachten had.”

Reconnective healing is vaak een levensveranderende ervaring, waarbij nieuwe frequenties gebruikt worden die kunnen helen op lichamelijk, geestelijk, emotioneel, spiritueel of elk ander vlak.

Dr. Eric Pearl

De grondlegger van de reconnective healing® is dr. Eric Pearl...

De Reconnectie®

De Reconnectie gebruikt dezelfde helende frequenties als...

Het verschil

Wat is het verschil tussen Reconnective Healing® en De Reconnectie®?